Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований


НазваниеИнститут непрерывного образования центр евразийских и международных исследований
страница31/32
Дата публикации10.02.2015
Размер4.41 Mb.
ТипДокументы
e.120-bal.ru > История > Документы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


6. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – Ст. 195.

7. Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352.

8. Про забезпечення контролю за виконанням довгострокових програм економічного співробітництва між Україною та країнами СНД і заходів до них: Наказ Міністерства економіки України від 12 травня 2000 р. № 76. – К.,2000. – 5 с.

9. Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав-учасниць СНД про Міждержавну програму з розробки стандартів у галузі безпеки та охорони праці на продукцію, що взаємопостачається, на 2000-2005 роки: Закон України від 29 травня 2001 р. № 2482-IIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 157; Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав-учасниць СНД про Міждержавну програму щодо створення та застосування міждержавних стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів на 1999-2001 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р. № 1973-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 45. – Ст. 381; Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів держав-учасниць СНД про Міждержавну науково-технічну програму «Створення конкурентоздатних на світовому ринку зварних конструкцій, ресурсозберігаючих технологій, матеріалів та обладнання для зварювального виробництва» : Закон України від 8 квітня 1999 р. № 580-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.178; Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів СНД про Міждержавну науково-технологічну програму створення системи сейсмологічного моніторингу територій держав-учасниць СНД: Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1487-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 114; Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів СНД про Міждержавну програму створення мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки держав-учасниць СНД на період до 2005 року: Закон України від 3 квітня 2003 р. № 720-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 230.

10. Про спільні заходи боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць СНД : Рішення Ради глав урядів СНД від 12 березня 1993 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi//

11. Скрипниченко М.І. Прикладні аспекти формування міжкраїнних моделей економічного розвитку // Економіка і прогнозування. – № 1. – 2005. – С. 92-109.

12. Тихонов Г.И. О совместных программах и проектах Содружества. Усиление темпов интеграции // Сайт исполнительного комитета СНГ // http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=8924

13. Тур А.Н. Перспективы развития взаимодействия государств-участников СНГ в экономической сфере // Сайт исполнительного комитета СНГ // http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=8924
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абакунова Анна Владимировна (Днепропетровск, Украина) - аспирантка кафедры всемирной истории Днепропетровского национального университета
Аетдинов Эльдар Хайретдинович (Набережные Челны, Россия) - доцент филиала Казанского государственного университета в г.Набережные Челны, кандидат исторических наук
Амелина Яна Александровна (Цхинвал, Южная Осетия) - эксперт-аналитик Института национальной стратегии
Арешев Андрей Григорьевич (Москва, Россия) - заместитель Генерального директора Фонда стратегической культуры
Бабин Борис Владимирович (Одесса, Украина) - доцент факультета морского права и менеджмента Одесской национальной морской академии, кандидат юридических наук
Беркович Наум Арьевич (Санкт-Петербург, Россия) - профессор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, доктор философских наук
Большаков Андрей Георгиевич (Казань, Россия) - доцент кафедры политологии Казанского государственного университета, кандидат социологических наук
Боринская Ольга Леонидовна (Ивано-Франковск, Украина) - научный сотрудник Прикарпатского центра политических и евроинтеграционных исследований Прикарпатского национального университета им. В. Стефаныка
Бурханов Альберт Ахметжанович (Казань, Россия) – профессор Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат исторических наук
Валиев Алмаз Мидхатович (Казань, Россия) - старший научный историк Отдела новой и новейшей истории Института истории Академии наук Республики Татарстан, кандидат исторических наук
Вахитова Ляйсан Валерьевна (Уфа, Россия) - соискатель Уфимского государственного авиационного технического университета
Верхотуров Дмитрий Николаевич (Москва, Россия) - редактор информационного агентства «Регионы России»
Воевода Елена Владимировна (Москва, Россия) - профессор Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, кандидат педагогических наук
Воробьев Александр Вячеславович (Чебоксары, Россия) - ассистент кафедры государственно-правовых дисциплин Чебоксарской Академии права и управления
Ганиев Рустам Талгатович (Екатеринбург, Россия) - преподаватель кафедры востоковедения Уральского государственного университет им. А.М.Горького, кандидат исторических наук
Гутман Илья Ефимович (Санкт-Петербург, Россия) – аспирант Санкт-Петербурского государственного университета
Денисова Алена Викторовна (Владимир, Россия) - аспирантка кафедры новой и новейшей истории Владимирского государственного гуманитарного университета
Дубровин Вдадимир Юрьевич (Казань, Россия) - доцент кафедры политологии Казанского государственного университета, кандидат исторических наук
Кадыров Рамиль Рашитович (Казань, Россия) - главный редактор журнала «Евразийские горизонты», научный сотрудник Центра евразийских и международных исследований Казанского государственного
Комаров Андрей Николаевич (Москва, Россия) - доцент кафедры всеобщей истории Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук
Косач Григорий Григорьевич (Москва, Россия) – профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук
Литвинова Екатерина Анатольевна (Рязань, Россия), аспирантка кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
Маврин Олег Викторович (Казань, Россия) - доцент кафедры социально-политических дисциплин Института экономики, управления и права, кандидат социологических наук
Мелкумян Елена Суреновна (Москва, Россия) – профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор политических наук
Минзарипов Рияз Гатауллович (Казань, Россия) – проректор по общим вопросам и непрерывному образованию Казанского государственного университета, профессор, доктор социологических наук
Морозов Николай Михайлович (Кемерово, Россия) - научный сотрудник Института экологии человека Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук
Мустафина Эльвира Марсиловна (Казань, Россия) - научный сотрудник Центра евразийских и международных исследований Казанского государственного университета
Нигаматзянов Рустем Асгатович (Казань, Россия) – научный сотрудник Центра евразийских и международных исследований Казанского
Овчар Ирина Владимировна (Ивано-Франковск, Украина) - научный сотрудник Прикарпатского центра политических и евро-интеграционных исследований Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, кандидат политических наук
Савосина Юлия Вячеславовна (Рязань, Россия) - аспирантка кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
Сакаев Василь Тимерьянович (Набережные Челны) – старший преподаватель филиала Казанского государственного университета в г.Набережные Челны, кандидат исторических наук
Слободян Татьяна Зиновиевна (Ивано-Франковск, Украина) - ассистент кафедры политологии Института истории и политологии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаныка
Сулейманов Раис Равкатович (Казань, Россия) - заместитель руководителя Центра евразийских и международных исследований Казанского государственного университета
Уланов Владимир Петрович (Казань, Россия) - доцент кафедры философии и права Казанского государственного аграрного университета, кандидат философских наук
Халитов Мирза Магомедович (Хасавюрт, Россия) - старший преподаватель хасавюртовского филиала Дагестанского государственного университета
Черникова Лариса Петровна (Уфа, Россия) - доцент кафедры новой и новейшей Башкирского государственного университета, кандидат исторических наук
Шандра Антон Владимирович (Арзамас, Россия) - старший преподаватель кафедры всемирной истории Арзамасского государственного педагогического института им. А.П.Гайдара, кандидат исторических наук
Шарафутдинов Тимур Равилевич (Казань, Россия) - студент Института востоковедения Казанского государственного университета
Шпилькин Юрий Иванович (Шымкент, Казахстан) - профессор кафедры философии и социологии Международного казахско-турецкого университета им. А.Ясави, кандидат философских наук
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие……………………………………………………...………3
Минзарипов Р.Г. Приветственное слово от ректората Казанского

государственного университета…………………..…………………....4

I. Внутренняя и внешняя политика зарубежных стран

в историческом развитии
Литвинова Е.А. «Военные мемуары» Дэвида Ллойда Джорджа

как источник по истории Великобритании начала ХХ века….……..6
Косач Г.Г. Первая программа Египетской коммунистической

партии (январь 1923 года)………………………………………….…..11
Савосина Ю.В. К вопросу о взаимосвязи политических и

экономических отношений между Англией и СССР в начале

20-х гг. ХХ века………………………………………………………....27
Шандра А.В. Взгляды британской политической элиты на

проблему арабо-еврейской конфронтации в Палестине в

начале 1920-х годов ………………………………………………....…35
Сулейманов Р.Р. Институционализация еврейского ишува в

период британского мандата в Палестине (1922-1948)..……..............41
Кадыров Р.Р. Социально-экономические реформы Турции в

Турции в период в период правления Аднана Мендереса

(1950-1960)................................................................................................49
Мелкумян Е.С. Из истории советско-кувейтских

взаимоотношений: кризис 1961 года…………..…………………..…..59
Черникова Л.П.. Оркестр Олега Лундстрема как мини-модель

адаптации к геополитике меняющегося мира: от прошлого

к настоящему …………………………………….…………...…….…..72
Шарафутдинов Т.Р. Дальний Восток России на политических

картах современного Китая….………………………………………...82
Ганиев Р.Т. Россия и ШОС: перспективы сотрудничества…………..90
Воробьев А.В. Политика США в отношении ядерной программы

Пакистана на рубеже ХХ-ХХI веков…………………………..………97
Мустафина Э.М. Основные тенденции изобразительного

искусства Египта (начало XXI века)………………………………...108
Беркович Н.А. Январская война 2009 года и стратегии

палестинского единства ……………………………………..……..…115
Комаров А.Н. Общие и отличительные особенности внешней

политики Канады в период правления консервативных

кабинетов Б.Малруни и С.Харпера…………………………….…......127
Нигаматзянов Р.А. Татарстан во внешней политике Турции...…....130
Воевода Е.В. Профессиональная языковая подготовка

сотрудников МИД как отражение геополитических и

экономических интересов российского государства:

история и современность…………………………….………………..138
II. Политические и социально-экономические процессы

на постсоветском ространстве
Большаков А.Г. Интеграционные процессы на постсоветском

пространстве: возможности и издержки объяснительных

дискурсов………………………………………………………….…..145
Овчар И.В. Формирование международной политики на

постсоветском пространстве (начало 90-х годов ХХ века) …...…...153
Арешев А.Г. Центральная Азия в новых условиях: рост

политических рисков и военных угроз………………………......…...162
Верхотуров Д.Н. Казахстан: перспективы выхода из

постсоветской модели экономического развития ……………...……169
Боринская О.Л. Выборы в практике политической жизни

Казахстана, Туркменистана, Узбекистана: компаративный анализ ..177
Амелина Я.А. Южная Осетия и Абхазия: проблемы и вызовы

постпризнания……………………………………………………...….183
Дубровин В.Ю. Роль политических традиций в формировании

внутренней и внешней политике Российской Федерации и стран

СНГ (на примере Украины и Белоруссии) ……………………….....188
Аетдинов Э.Х. Крымскотатарское национальное движение:

факторы и пути мобилизации на современном этапе ……….……..193
III. Интеграционные процессы в Евразии

в условиях мировой глобализации
Бурханов А.А.. Контактные зоны как ретрансляторы

культурно-экономических традиций: древность и средневековье

(на примере Амударьинско-Сырдарьинского и Волго-Уральского

регионов)………………………………………………….………...….211
Сакаев В.Т. Демографический фактор в классических

геополитических теориях……………………………………………..228
Шпилькин Ю.И. Евразийская ментальность в условиях

глобализации…………………………………………………………..233
Валиев А.М. Некоторые аспекты истории геополитики. Факторы,

оказавшие влияние на ход мировой истории ……………..……...….245
Уланов В.П. Геополитические и геоэкономические флуктуации

и направления евразийского развития ……………………...…..……256
Абакунова А.В. Некоторые аспекты изучения массового

уничтожения людей в ХХ веке……….....................................…….....265
Вахитова Л.В. Некоторые аспекты развития глобализации...……..272
Гутман И.Е. Виртуальная модель евразийской реальности и ее

символический нарратив………………………………………….......275
IV. Правовые и общественно-политические реальности

стран Евразии
Халитов М.М. Правовые основы противодействия религиозному

экстремизму в Республике Дагестан …………………….………......280
Маврин О.В. Партийная система на фоне трансформации

политического режима современной России………...........................289
Слободян Т.З. Эволюция законодательства о выборах в органы

местного самоуправления в Республике Польша…………….….…..298
Денисова А.В. Гендерный аспект Просвещения:

историографический обзор ……….………………………………......313
Морозов Н.М. О структуре локальной цивилизации в координатах

истории взаимодействия общества и природной среды………........321
Бабин Б.В. Анализ программного регулирования

межгосударственных отношений евразийских стран ..……………..330
Сведения об авторах…………………...………………………………340


Выпускающий редактор - Нигаматзянов Р.А.
Сдано в набор 20.06.10.

Подписано в печать 6.06.10.

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Гарнитура «Times New Roman»

Печать ризографическая.

Усл.печ.листов 21,3. Тираж 250 экз.

Издательство «Intelpress +»

420107 Казань. Ул. Петербургская 12

«Intelpress+» Нәшрияты

420107 Казан. Петербургская ур. 12


1 Вступительная статья, перевод, публикация и комментарии к тексту программы Египетской коммунистической партии 1923 года выполнены Григорий Косачем

2 Использование египетскими коммунистами французского языка в качестве средства международных контактов определялось более ранней традицией, восходившей к иным группам национального политического действия, как и, в целом, к египетской интеллигенции – «образованному классу» этой страны. Французский язык был маркером патриотизма и в этом отношении противопоставлялся английскому языку, языку метрополии, осуществлявшей с 1882 г. (времени английской оккупации) внешнее управление Египтом.

3 В хранящейся в РГАСПИ составленной Х. Аль-Ораби в Москве в 1922 г. анкете делегата II конгресса Профинтерна говорилось, что он родился в 1894 г. в г. Эль-Махалла Эль-Кубра, окончил среднюю школу и два курса университета и знает два языка – арабский и английский. Х. Аль-Ораби сообщал о себе, что он египтянин, в социальном отношении – интеллигент, а его основная профессия – журналист. Он называл себя членом СКП с момента ее создания. На конгрессе он представлял «административный комитет» ВКТЕ, заявлял, что является «генеральный секретарем» Конфедерации, а также «секретарем» ЕКП [15, л.7-10].

В феврале 1924 г., после разгрома ЕКП Х. Аль-Ораби, как и все руководители партии, был арестован. Через три года тюремного заключения Х. Аль-Ораби, выйдя на свободу, отправился в Германию, где после 1882 г. (время английской оккупации Египта) всегда находили убежище египетские националисты. По словам своих бывших соратников, там Х. Аль-Ораби «восхищенно наблюдал за усилением нацистской партии». – См., например, воспоминания Исама Ад-Дина Насыфа [2, c.292-295].

В середине 1930-х гг. Х. Аль-Ораби вернулся в Египет, но отказался примкнуть к какой-либо из местных коммунистических организаций. После нападения нацистской Германии на Советский Союз отказался осудить агрессора. В 1942 г., когда германо-итальянские войска вторглись на египетскую территорию, Х. Аль-Ораби сформировал профашистскую политическую организацию и «теневое правительство», готовившееся встретить войска стран «оси» в Каире. Итоги битвы при Эль-Аламейне и Сталинградского сражения вновь меняли его ориентацию, когда Х. Аль-Ораби предпринял шаги, направленные на установление контактов с действовавшими в его стране подпольными коммунистическими группами [6, c.100-101].

4 Стоило бы заметить, что французский перевод выступления Х. Аль-Ораби иначе формулировал ту же мысль: «… когда красный флаг будет развеваться над пирамидами так же, как он развевается сейчас над Кремлем» [18, c.9-10]

5 Адольф Краус возглавляя действовавшую тогда в Египте компанию «Egypt, Syria and Palestine Trading Company» [11, л.18]

6 В то время численность компартии Китая составляла 800 чел. На Ближнем и Среднем Востоке ситуация была иной: численность активистов Палестинской компартии едва достигала 100 членов, а Турецкой – 600 [21, c.1112].

722 февраля 1922 г. правительство Великобритании опубликовало декларацию об отмене протектората и признании Египта суверенным государством. Принятый в апреле следующего года Основной закон провозглашал страну конституционным королевством. В середине 1923 г. «египетская делегация» была реорганизована в партию Вафд, одержавшую бесспорную победу на парламентских выборах в январе 1924 г., что позволило С. Заглулу сформировать первое национальное правительство уже независимой страны [8]

8 Один из ветеранов египетского коммунистического движения Абдель Рахман Фадль много лет спустя, рассказывая историку египетского социалистического и коммунистического движения Рифату Ас-Саиду о событиях февраля 1924 г. в Александрии, говорил (естественно, во многом преувеличивая их размах): «Мы потрясли Александрию. Мы захватили фабрики, подняли над ними красные флаги. Александрия была полностью нашей» [2, c.299]. О самом А.Р. Фадле см. его личное дело: [14]

9 Совокупность финансовых обязательств Египта по предоставленным ему с конца 1850-х гг. (время строительства Суэцкого канала, а также широких модернизационных преобразований), внешним займам европейских держав и частных банков. Государственный долг стал основой для последующего финансового закабаления Египта, появления в нем навязанных извне «европейских» кабинетов министров и, в конечном итоге, английской оккупации 1882 г. [1, c.372-374]. Проблема египетского государственного долга была окончательно урегулирована только после прихода к власти (1952 г.) «Свободных офицеров» во главе с Г.А. Насером.

10 Договоры, фиксировавшие, начиная с XVI в., особый статус подданных европейских держав в пределах Османской империи (частью которой вплоть до 1914 г. юридически оставался и Египет). Как правило, эти договоры освобождали европейцев от юрисдикции османских судов, налогов и сборов, обеспечивали их личную неприкосновенность и неприкосновенность их имущества, как и предоставляли им значительные льготы в сфере торговли в пределах территории империи [5, c.151-152]. Режим капитуляций последовательно отменялся в Египте в течение конца 1930-х-1940-х гг.

11 Мера площади. 1 египетский феддан равен 0,4 га.

12 Еще в октябре 1919 г. один из членов египетской делегации, в дальнейшем член руководства партии Вафд и близкий соратник С. Заглула Абдель Рахман Фахми писал «лидеру нации»: «Они (рабочие – Г.К.) являются мощным оружием, которым не стоит пренебрегать». В начале 1924 г. А.Р. Фахми создал Федерацию рабочих профсоюзов долины Нила, в которую вошли 120 профессиональных союзов, представлявших не менее 150 тыс. своих организованных членов [22, p.185, 187]. Уже в 1926 г. общее число рабочих, входивших в контролировавшиеся вафдистами профсоюзы, по оценкам самих египетских коммунистов, достигало 600 тыс. чел. [16, л.5]

13 Этот документ ИККИ подчеркивал: «Несколько десятков борцов выведены сегодня из битвы. Но на их место встанут тысячи других, которые будут вести борьба до тех пор, пока в Египте и во всем мире не будет покончено с игом капиталистов и помещиков» [20, p.886]. Это были обычные, подобающие случаю слова, которые не обязывали Коминтерн к каким-либо серьезным действиям в защиту его египетских единомышленников.

14 В тексте программы эти элементы квалифицировались как аль-анасыр аль-ашадд татарруфан. В современном арабском языке с помощью термина ат-татарруф, являющийся калькой с французского lextrêmisme, выражается понятие «экстремизм», а не «радикализм». Использование этого термина в тексте программы означало лишь, что в 1920-е гг. арабский политический язык все еще переживал процесс своего становления, что и позволило автору публикации использовать при переводе этого текста определение вероятных союзников египетских коммунистов как «радикалов», а не «экстремистов».

15 Использовавшееся в программе ЕКП и сопровождавшееся в скобках французским nationalisation арабское слово – ахлийя может быть очень условно переведено как «обобществление». В современном арабском языке понятие «национализация» обычно передается как таамим, что является калькой с все того же французского nationalisation или английского nationalization.

16 В тексте программы ЕКП 1923 г. речь идет о «системе эзба» – передаче в аренду части крупных сельскохозяйственных поместий крестьянам, создававшим на этих землях, по словам российского специалиста по новой истории Египта Б.Г. Сейраняна, поселения, становившиеся «хуторами, фермами, поселками для сельскохозяйственных рабочих», выплачивавших владельцам арендуемых земель денежную ренту. В период между двумя мировыми войнами эта система, предназначенная, прежде всего, для расширения и интенсификации выращивания хлопка, стала «наиболее распространенной формой эксплуатации крупных поместий». Как отмечал Б.Г. Сейранян, «систему эзба следует характеризовать как промежуточную, переходную от докапиталистических к буржуазным отношениям, так как, с одной стороны, она была включена в систему мирового хозяйства, … а с другой – производственные отношения внутри системы и слабое развитие внутреннего рынка сохраняли в ней некоторые характерные для добуржуазного общества черты» [17, c.144-157-158]

17 Абдель Азиз Хусейн (1920 г. рождения). Представлял Кувейт на заседаниях ЛАГ в 1961 г., затем был назначен послом Кувейта в ОАР. С 1963 по 1965 гг. был министром по делам Совета министров Государства Кувейт.

18 Зорин Валериан Александрович (1902 – 1986). В 1945 – 1947 гг. – посол СССР в Чехословакии. В 1947 – 1953, 1956 – 1965 – заместитель министра иностранных дел, а также руководитель Комитета информации МИД СССР, советской внешней разведки в 1949 – 1952 и Постоянного представителя СССР в ООН в 1952 – 1953. 1955- 1956 – посол СССР в ФРГ. 1956 – 1965 – Постоянный представитель СССР в ООН. 1965 – 1971 – посол СССР во Франции. С 1971 г – посол по особым поручениям в МИД СССР. В 1961 г. избран членом Центрального комитета КПСС.

19 Плимптон Френсис П.Т. (Plimpton Francis P. T.) – заместитель Постоянного представителя США в ООН с 28. 06. 1961 по 23. 04. 1963

20 Омар Лютфи – помощник Генерального секретаря ООН. В 1930 г. закончил юридический факультет Каирского университета и несколько лет проработал судьей. В 1949 г. был избран юридическим советником аппарата ООН. В 1950 г. был назначен советником Госсовета, а в 1953 г. стал полномочным министром и начальником отдела международных организаций, а затем был переведен в ранг посла. Следующие ступени его карьеры – член юридического комитета египетской делегации в Нью-Йорке и председатель постоянной делегации Египта в ООН.

21 Расцвет коптского искусства приходится на конец 5 – 6 вв. н.э. Традиционные библейские сюжеты и изображения богоматери с младенцем характеризуются высоким уровнем стилизации на грани абстракции.

22 Исаак Фанус родился в Аль-Миньи в 1919 г. (умер в 2007 г.), закончил факультет прикладного искусства Каирского университета, стал одним из первых выпускников института Коптских исследований в Каире. В середине 60-х, во время двухлетней стажировки в Лувре изучал искусство иконографии под руководством российского художника-эмигранта Леонида Успенского. Возглавлял отделение коптского искусства Института коптских исследований.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Похожие:

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconИнститут непрерывного образования центр евразийских и международных исследований
Геополитика и экономическая динамика Евразии: история, современность, перспективы: материалы II евразийского научного форума (1-3...

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconРоссийская Академия Наук институт международных экономических и политических...
Работа включена в план приоритетных исследований имэпи ран на 2004-2006 гг. (Тема 2)

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconИтоговое заявление участников Четвертого российско-абхазского делового форума
Республики Абхазия г. Сухум состоялся Четвертый российско-абхазский деловой форум «Россия и Абхазия: достижения межрегионального...

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconСтратегия кнр в интеграционных процессах в атр
Работа выполнена в Центре евразийских исследований фгоу впо «Дипломатическая академия мид россии»

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconБалтабаева Мээрим Талантовна
Кыргызский Экономический Университет, Институт Непрерывного Открытого Образования, «Экономика и управление на предприятии»

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconКонференции «Российское образование в зеркале международных сравнительных...
Международная конференция «Российское образование в зеркале международных сравнительных исследований» проводилась по инициативе Российской...

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconИнститут международных экономических и политических исследований
Механизмы интеграции инвестиций при переходе на инновационный путь развития экономики россии

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconКонцепция развития системы непрерывного образования в Российской...
Сфера непрерывного образования совокупность нормативных актов, образовательных программ и модулей, учебных заведений и организаций,...

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconМеждународных отношений (университет) мид россии центр постсоветских исследований
Россия, г. Москва, 119454, пр. Вернадского 76. Tel.: (7-495) 434-8622; 434-9163, fax: (7-495) 434-2044

Институт непрерывного образования центр евразийских и международных исследований iconЦентр Стратегических Исследований при Президенте Азербайджанской Республики
Институт Востоковедения им акад. З. М. Буниятова нана, Совет молодых ученых ив ран, Министерство Молодежи и Спорта Азербайджанской...


При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную